1. از نحوه برخورد تکنسین واحد خدمات چقدر رضایت دارید؟

2. آیا خدمات پس از فروش شرکت با نیازها و انتظارات شما مطابقت دارد؟

3. آیا هنگام تماس با واحد پشتیبانی شما رو راهنمایی می کنند؟

4. چقدر از سرعت رسیدگی به درخواست خود رضایت دارین؟

5. چه زمانی بعد از تماس تکنسین به محل شما اعزام شد؟

6. میزان پیگیری واحد خدمات پس از فروش برای رفع مشکل خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

7. دانش و تسلط پرسنل تکنسین (واحد نصب و آموزش و تعمیرات) را چگونه ارزیابی میکنید؟

8. مراجعه به واحد خدمات, تا چه حد مشکالت و نیازهای شما بر طرف میکند؟

9. به نظر شما رفاه سرویس (شرکت تجارت رفاه) به جلب رضایت خریداران محترم چقدر اهمیت میدهد؟

10. در مجموع چقدر از انتخاب شرکت تجارت رفاه راضی هستید؟