مبارزه با فقر و حمایت از مستضعفین از مهمترین هدف های انقلاب اسلامی ایران است.(مقام معظم رهبر)

مرکز نیکوکاری رفاه و عزت والدین با شماره مجوز 1600112568 سال 1399 به صورت غیر دولتی و مردم نهاد شروع به فعالیت کرده است. بودجه مرکز از طریق کمک های هیت امناء و مشارکت های مردمی تامین میشود.
با لطف خداوند و همت شما خیرین گرامی سعی میکنیم این هزینه ها را برای فرزندان عزیزمان فراهم آوریم.
به امید روزی که در دنیایی زندگی کنیم که هیچ انسانی گرسنه و دردمند نماند و هیچ خانواده ای برای ادامه زندگی در سختی نباشد.
بیشترین فعالیت مرکز رفاه و عزت والدین در زمینه کمک به خانواده های نیازمند بی سرپرست،بدسرپرست و خانواده هایی که بیماران خاص دارند و نیازمندانی که فرزندان کم توان جسمی و حرکتی یا کم توان ذهنی دارند است و همچنین تامین ارزاق معیشتی و کمک جهیزیه بین زوج های جوان نیازمند و کمک به پشتیبانی، حمایت و توانمندسازی کودکان بدسرپرست و بازمانده از تحصیل-کار و خیابان-بی خانمان و آسیب دیده اجتماعی و حمایت از تحصیل و ثبات اجتماعی بین نیازمندان