نمایندگی تهران :
فروشگاه مرکزی شماره 1:سه راه امین حضور مجتمع تجاری پردیس طبقه زیر همکف پلاک  25 و 26 تلفن تماس: 33510946-33566140
فروشگاه مرکزی شماره 2:سه راه امین حضور خیابان ری جنب پاساژ سهامی پلاک709 تلفن تماس: 33542649-33542663
فروشگاه پائیزان: سه راه امین حضور خیابان امیرکبیر شرقی روبه روی پاساژ احسان پلاک 56 تلفن تماس: 33550367