نمایندگی تهران :
فروشگاه مرکزی شماره 1:سه راه امین حضور مجتمع تجاری پردیس طبقه زیر همکف پلاک 25و26
۳۳۵۱۰۹۴۶-۳۳۱۲۲۰۲۹


فروشگاه مرکزی شماره 2:سه راه امین حضور خیابان ری جنب پاساژ سهامی پلاک 709
۳۳۵۴۲۶۴۹-۳۳۵۴۲۶۶۳