اخبار

گاز یخچال و انواع گازهای خنک کننده

گاز یخچال در کدام قسمت یخچال هستند؟ در زیر به قسمت های مختلف و مهم یخچال اشاره شده است: لوله های شبکه فلزی موجود در پشت یخچال <کندانسور یا رادیاتور> مخزن خنک ساز یا سردخانه یا جایخی <اِواپراتور> موتور <کمپرِسور>سایر لوله ها و شریان های یخچال به اصطلاح دیگر ، در یخچال یک مسیر کامل به وجود آمده است که گاز خنک کننده در آن راه عمل خود را انجام می دهد . وظیفه کمپرسور یخچال چرخاندن و حرکت دادن این گاز خنک کننده در لوله کشی است. گاز خنک کننده زمانی به جایخی می رسد با گرفتن گرما از مواد درون آن خودش گرم شده و مواد حرارت خود را از دست می دهند و عمل سردسازی انجام می شود. بعد این گاز به وسیله فشار وارده از کمپرسور به میله های شبکه ای پشت یخچال انتقال می یابد.

0بازدید
ادامه مطلب
یخچال فریزر روی هم (فریزر بالا)

آیا آب از محفظه غذاهای تازه خارج می‌شود؟ قفسه‌های پایین یخچال فریزر را خارج کنید. آیا در تورفتگی زیر قفسه‌ها آب جمع شده است؟

0بازدید
ادامه مطلب
1 2 3 4